neo - evangelicals

Nederland heeft een nieuw fenomeen evangelische megakerken, die na 2005 zijn ontstaan. Deze scriptie onderzoekt vanuit een historische context hoe de meest recente Mozaïek318 te Veenendaal is ontstaan en sinds 2019 nieuwe Mozaïek dochterkerken opstart, waarbij de focus van deze scriptie is op M010 in de woonplaats Rotterdam van de auteur Leen La Rivière.

Christus Pantocrator

Dit is het mozaïek van Christus Pantocrator in de Kerk van de Heilige Verlosser in Chora ( Grieks : κκλησία το γίου Σωτρος ν τ Χώρ ), is een middeleeuwse Grieks-orthodoxe kerk. De kerk werd gebouwd in de vierde eeuw als onderdeel van een klooster buiten de muren van Constantinopel en behield de naam Chora na de uitbreiding van de muren onder keizer Theodosius I. Dit mozaïek is gekozen omdat het verwijst naar Jezus Christus als Heerser en Overwinnaar en zo verbeeldt wat de Mozaiek als kerk probeert te zijn: een kunstwerk worden van vele verschillende deeltjes. Ook heeft het relatie met het vlaggenlied van Mozaiek: Jezus Overwinnaar (meer op pagina 2 van de scriptie, lied op pagina 57).

Schermafbeelding 2022-09-06 om 09.03.23

<—— Leen La Rivière, geboren 1946, afstammeling van Jacques De La Rivière, een hugenoot die Frankrijk moest ontvluchten in 1647. Na de HBS haalde hij de akte onderwijs, akte hoofdonderwijzer ( de master), Godsdienstakten (master) voor leraar godsdienst. En in 2021-2022 deed hij de master Religie en Samenleving aan de Universiteit van Utrecht. Grondveste in 1970 de organisatiewww.continentalsound.org  , in 1980 www.christianartists.org  (de jaarlijkse internationale Christian Artists seminars), In 1985 www.continentalministries.org , in 1989 de CNV Kunstenbond en het Continental Art Centre. Hij coördineerde  talloze projecten (nationaal en internationaal) op het gebied van muziek en de kunsten binnen het christendom. Hij schreef 28 boeken over kunsten, samenleving, jeugd vanuit een christelijk perspectief. Hij doceert sinds 2018 een on line masterclass cultural leadership, die ieder half jaar begint. Sinds 1974 wordt het magazine Sjofar uitgegeven, een christelijk cultuur magazine. Meer details op www.la-riviere.nl . Van 1989- 2014 zat hij in het bestuur van vakcentrale CNV. Spreekt op conferenties, seminars.